Pentatest ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI; Çevre Ölçüm ve Analizleri, İş Sağlığı Güvenliği Ölçümleri ve spesifik analizlere yönelik çalışmalar konusunda faaliyet göstermektedir.

Firmamız konusunda uzman personelleri ile en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslar arası standartlarda hizmet sunan sektöründe öncü kuruluşlar arasındadır.

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ KONUSUNDA

* Su, Atıksu, Deniz Suyu, Atık, Arıtma Çamuru,Toprak
* Ortam havasında toz ölçümleri ve hava kalitesi ölçümleri
* Hava kalitesi ve gürültü modellemeleri ayrıca gürültü haritalarının oluşturulması
* İmisyon ölçümleri,
* Numune Alma ( deniz, göl, atıksu ve akarsulardan numune alma, deniz ve göllerden dip sedimenti alma işlemleri)

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA;

* Kişisel Toz ve Gürültü Ölçümleri,
* Ortam Havasında VOC, Ozon, Amonyak,Sodyum Hidroksit Örnekleme ve Analizleri
* Aydınlatma, Termal Konfor Ölçümleri
* Ortam Havasında Ağır Metal Örneklemesi ve Analizleri hizmet vermektedir.

Firmamız bünyesinde; Çevre Sektöründe, konusunda uzman ve uzun yıllar çalışmış personeller bulunmaktadır.

Firmamız, etik kurallara bağlı, sürekli hizmet kalitesini geliştiren, tarafsız olarak bilimsel çalışmaları sunan, ISO 17025 kalite sistemi ile çalışan ve“ÇEVREYE UZANAN ÇİZGİDE HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE” felsefesini esas alarak Sanayi ve Endüstri kuruluşlarına hizmet sunmaktadır.